Hakkımızda

Sosyalist Demokrasi Kolektifi’ni 2024 yılında Ankara’da kurduk. Kısa bir süre içinde, sol içindeki çok farklı eğilimlerden ve 10’dan fazla şehirden üyemiz oldu.

Zaman örgütsüzlük zamanı değil. Kapitalist sistemin ekonomik, demokratik, kişisel haklarımıza saldırıları gittikçe vahşileşiyor, artık televizyonlardan soykırımları canlı izlediğimiz bir döneme girdik. Bizim bu saldırı karşısında bir arada durmak dışında hiçbir seçeneğimiz yok. Bunun için de örgütlü olmayı, örgütlü kalmayı seçiyoruz.

Bizlerin ilk bir araya gelişi, Türkiye’de sosyalist siyasetin yapılış tarzına dair eleştirilerimizin ortaklaşması sayesinde oldu. Bu konuda “Yola Çıkıyoruz” metnimizde şöyle demiştik:

“Devrimci güçlerin bir araya gelmesi, temel devrimci ilkelerin paylaşılması ve farklılıkların demokratik bir çerçevede kabul edilmesi, açık bir tartışma ve eleştiri ortamı içinde gerçekleşmelidir. Ancak, bu demokratik iç rejim, birçok günümüz antikapitalist sol oluşumda yoktur.”

Biz, SOLDER’i inşa etmekte ve edecek olanların sol içinde hangi tarihsel / politik referanstan geldiğine, etnik kökenlerine, yaşlarına, cinsiyet kimlik ve yönelimlerine vb. bakmaksızın eşit bireyler olarak katıldığı bir süreci örgütlüyoruz. Bize göre, hiçbir genç, hiçbir Kürt, hiçbir kadın, hiçbir LGBTİ, kendini gerçekleştirmek için ifade etme hakkından mahrum kalmayı, parmak sallayıp ders veren solcu “abilerimizin” insafına bırakılmayı hak etmiyor.

Aslına bakarsanız, sosyalizm zaten bu değil. Sosyalizm, kapitalist sisteme karşı, süper zengin azınlığın çıkarlarına karşı emekçi kitlelerin çoğunluğunun çıkarlarını savunmaktır. Ve bunu yapmak için, “kitlelerin kendi kendilerine yönetebileceklerine dair bir özgüven” kazanmaları gerekir. Bizlerin tarafı bu: İnsanların kendi kendisini yönettiği bir geleceği inşa etmek için yine bu geleceği kendi elleriyle inşa edecek insanların kendi kendilerini yönettiği mekanizmaları bugünden kurmak.

Bu gelecek, sınıfsız, sömürüsüz, feminist, ekolojist, türcü ve ayrımcı olmayan bir gelecek olmalı. Yoksa özgürlük ve eşitlik mücadelesinde kazanan taraf olamayız.

SOLDER’i desteklemek ve katılmak için bizimle irtibata geçin!