Heteropatriyarka Yenilecek! Biz Kazanacağız

Kadın+lara karşı düşmanlık ve savaş, bu düzenin abecesidir. Kadın doğsun, bir sessizlik olsun; kız çocuğuyken ev işlerine yardım etsin, mümkünse okula gitmesin, erken yaşta evlensin, ailenin, çocukların, yaşlıların bakımını üstlensin, itaat etmezse dayağını yesin, yemeği tuzlu yaparsa canından olsun, çalışırsa maaşına el konulsun, ahlak zabıtaları her daim kıyafet kontrolüne çıksın, çocuk oğlan olana kadar doğursun. Sigortasız, parça başı, düşük ücretli işler kadınların olsun. Mevsimlik tarım işçisi olsun, ev işleri ile bahçe işleri birbirine karışsın.  

Evet, bu ülkede bazen bir günde sekiz kadın kocaları, babaları, abileri, en yakınları tarafından kendi evlerinde öldürülüyor.  Evet, bu ülkede başta Kürt ve mülteci kadınlar etnik kimliklerinden dolayı ayrımcılığa uğruyor. Evet, bu ülkede her üç kadından ikisi ya çalışmıyor, ya da sigortasız-ücretsiz çalışmak zorunda bırakılıyor. Evet, bu ülkede kadınlar evde, sokakta, işyerlerinde tacize, tecavüze, mobbinge uğruyor. Ve erkek polis, erkek yargı, erkek devlet bu kadın kırıma yol veriyor, çanak tutuyor. 

Ama kadınlar direniyor. Otoriter muhafazakar rejime karşı, kadın emeğinin ve bedenini sömürüsüne dayanan kapitalizme karşı kadınlar her yerde direniyor.

Bu direnişin daha örgütlü, daha güçlü, bütün kadın+ örgütlerinin bir arada, erkek dayanışmasına karşı kadın dayanışmasıyla cevap verdiği, daha fazla direndiği, daha fazla kazandığı bir direniş olması için, taleplerimizi somutlaştırmak ve ortaklaştırmak gerekiyor. Biz, ilk adım olarak, önümüzdeki yerel seçimlerde “kadın dostu”, “kapsayıcı” bir yerel yönetim değil, kadın katılımını, ihtiyaçlarını ve taleplerini  kaçınılmaz olarak içeren bir yerel yönetim anlayışı için mücadele ediyoruz.

Kentlerin kadınlar için daha güvenli ve yaşanabilir hale getirilmesi için öncelikle;

Toplumsal cinsiyet duyarlı bütçeleme,

Cinsiyet eşitliğini temel alan kadın danışma merkezleri,

Çocuklar için kadın-erkek ayırmaksızın her 10 bin kişiye bir kreş,

Her 10 bin kadın nüfus için bir kadın sığınmaevi,

Her belediyeye yaşlı bakım evi,

Toplu ulaşımın yaygın ve güvenli hale getirilmesi,

Kadınların yararlanabileceği kamusal alanların artırılmasını istiyoruz. 

Biz SOLDER’li kadın+lar olarak, heteropatriyarkaya karşı her mücadeleye ses veriyoruz: 

Buradayız. İtaat etmiyoruz. 

Bütün renkler özgürleşene kadar yaşasın 8 Mart! Yaşasın kadın+ dayanışması!