Can ATALAY’a Özgürlük!

HALKIN İRADESİNİ HUKUKSUZLUKLA GASP EDEMEZSİNİZ HATAY MİLLETVEKİLİ CAN ATALAY VE TÜM SİYASİ TUTSAKLAR SERBEST BIRAKILSIN!

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri neticesinde Hatay’da on binlerce yurttaşın oyuyla milletvekili seçilen Av. Can Atalay, kamuoyunda Gezi Davası olarak bilinen ve Gezi’yi kriminalize etmek amacım güden hukuksuz yargılama dosyası sebebiyle tutsak edilmiş durumdadır.

Milletvekili seçildiği andan itibaren Anayasa’nın ilgili hükümleri doğrultusunda, “durma” kararı verilerek yasama dokunulmazlığıyla birlikte özgürlüğüne kavuşması gereken Can Atalay’ın, düşman ceza hukuku uygulamalarıyla tutsaklığı devam ettirilmektedir.

Bu süreçte Anayasa’nın amir hükümlerinin ihlal edildiğine ilişkin iki adet Anayasa Mahkemesi ihlal karan mevcut olmasına rağmen, siyasal iktidarın muhalifleri cezalandırma aracı gibi hareket etmeyi görev bilen bir kısım “yargı organı” AYM kararlarını uygulamamakta direnmiştir. Sonuç olarak Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan yargı makamları eliyle başta Hataylı yurttaşlar olmak üzere bütün yurttaşların seçme-seçilme hakkı gasp edilmiş; siyasi iradeleri adeta yok sayılmıştır.

Bugün gelinen son noktada, AKP iktidarı tarafından Can Atalay’ın vekilliğinin düşürüleceğine dair söylerler kamuoyu ile paylaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi kararlarının tanınmamasıyla başlayan ve hukuk dışı pratiklerin Meclis’e kadar taşınmasına vesile olan bu süreci kabul etmiyoruz. Milyonlarca insanın hukuk güvenliği ve siyasal iradesini yok sayan bu anlayışı karşı mücadele etmek acil bir görevdir.

Can Atalay başta olmak üzere tüm siyasi tutsaklara özgürlük talep etmek, siyasal iktidarın ortaya koyduğu hukuksuz anlayışla mücadele etmek adına kaçınılmaz bir sorumluluktur.

Bizler, tarihsel bu sorumluluğun yükünü omuzlarımızda taşıyor; bu sorumluluğun toplumsallaştırılması adına bütün toplumsal muhalefet öznelerine hukuksuzlukla mücadele etmek için açık çağrıda bulunuyoruz.

Anayasa Mahkemesi kararı uygulansın, Hatay halkının oylarıyla seçilen Milletvekili Can Atalay ve tüm siyasi tutsaklar serbest bırakılsın!