2024 Yerel Seçim Sonuçları: İlk Değerlendirme

            Sosyalist Demokrasi Kolektifi (SOLDER) olarak 31 Mart 2024 seçimlerinin kesinleşmeyen ilk sonuçlarına göre kısa değerlendirme metnimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.             31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre AKP % 35,49 oy oranıyla 2002 yılından beri ilk kez birinci parti olamamış; CHP %37,74 oy oranıyla seçimleri…

Burjuva Partilerine Oy Yok!

SOLDER: YEREL SEÇİMLERE İLİŞKİN TAVRIMIZ Burjuvazinin Seçim Blokları Arasında Seçim Yapmaya Mahkum Değiliz, Oylar Dem Parti’ye, Oylar Sosyalistlere Türkiye, 14-28 Mayıs 2023 genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri akabinde 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimler için sandık başına gidiyor. AKP-MHP blokunun gerek milletvekili seçimlerinde gerekse Cumhurbaşkanlığı seçiminde elde ettiği sonuç, özellikle…

Can ATALAY’a Özgürlük!

HALKIN İRADESİNİ HUKUKSUZLUKLA GASP EDEMEZSİNİZ HATAY MİLLETVEKİLİ CAN ATALAY VE TÜM SİYASİ TUTSAKLAR SERBEST BIRAKILSIN! 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri neticesinde Hatay’da on binlerce yurttaşın oyuyla milletvekili seçilen Av. Can Atalay, kamuoyunda Gezi Davası olarak bilinen ve Gezi’yi kriminalize etmek amacım güden hukuksuz yargılama dosyası sebebiyle tutsak edilmiş durumdadır. Milletvekili…

Sosyalist Sol Ne Yapmalı?

Türkiye halihazırda bir yandan çok derin bir sosyal kriz içinden geçerken, diğer yandan normal koşullarda Haziran 2023’te yapılması gereken seçim atmosferine de girilmiş durumda. Rejimin, özellikle de ekonomik krizden dolayı işçi sınıfında büyümekte olan yoksulluk ve buna bağlı olarak da hoşnutsuzluk karşısında erken seçime gitmek zorunda kalacağı kesin gibi görünüyor.…

Türkiye’de Kadının Durumu ve Kadın Hareketi

Türkiye’de son beş yıldır baskıların ayyuka çıktığı neoliberal muhafazakâr ve otoriter bir rejimin hakimiyeti bulunuyor. Çok iyi bilineceği gibi, bu, her şeyden önce kadınlar için çok zor. Kadınların bedenlerinin denetimi, neoliberal muhafazakarlığın temel unsurlarından bir tanesi. Bunun da kürtaj politikasından istihdam politikasına kadar çok farklı alanlarda izdüşümleri söz konusu. Ancak…

8 Mart’a Doğru Türkiye’de Kadının Durumu: Bir Bilanço

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlar daha çok çalışıp, daha az kazanıyor. Örneğin aynı eğitime sahip oldukları erkeklerden ortalama yüzde 20 daha az ücret alıyor. Kapitalizmin krizi derinleşirken, kadınların yoksullaşması da çok daha acımasız bir aşamaya gelmiştir. Artık en “gelişmiş kapitalist” ülkelerde dahi işsizlik maaşı, yoksul kadın ve çocukları kapsayan…

Yanılgıda Reform

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin, içerdiği söylem ve öneriler incelendiğinde strateji belgesinden ziyade bir itirafnameyi ifade ettiği görülmektedir. Keza 2019 Türkiye’sine ilişkin ortaya koyulan yol haritası, tarih boyunca süregelmiş ve kazanılmış evrensel hukuk ilkelerinin memlekette mevcut bulunan yargı düzenine ‘’ kazandırılmasını’’ kendisine hedef olarak belirlemiş gözükmektedir Mayıs 2019 tarihinde kamuoyu ile…