2024 Yerel Seçim Sonuçları: İlk Değerlendirme

            Sosyalist Demokrasi Kolektifi (SOLDER) olarak 31 Mart 2024 seçimlerinin kesinleşmeyen ilk sonuçlarına göre kısa değerlendirme metnimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.             31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre AKP % 35,49 oy oranıyla 2002 yılından beri ilk kez birinci parti olamamış; CHP %37,74 oy oranıyla seçimleri…

Heteropatriyarka Yenilecek! Biz Kazanacağız

Kadın+lara karşı düşmanlık ve savaş, bu düzenin abecesidir. Kadın doğsun, bir sessizlik olsun; kız çocuğuyken ev işlerine yardım etsin, mümkünse okula gitmesin, erken yaşta evlensin, ailenin, çocukların, yaşlıların bakımını üstlensin, itaat etmezse dayağını yesin, yemeği tuzlu yaparsa canından olsun, çalışırsa maaşına el konulsun, ahlak zabıtaları her daim kıyafet kontrolüne çıksın,…

Emek Hareketi ve Ekoloji Hareketinin Yakınlaştırılması için Emek – Ekoloji Tutum Metni

“AYIN SONU, DÜNYANIN SONU”: AYNI SORUMLULAR, AYNI MÜCADELE Bizler iklim adaleti genel hedefine ulaşmak için ekoloji örgütleri ile emek örgütlerinin  birlikte hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla kaleme aldığımız bu perspektif metni, 2024 yılında tüm sektörlerde çalışanların çıkarları doğrultusunda sendikalar içinde ve sendikalar arasında, emek hareketi ile iklim tartışmaları için…

Burjuva Partilerine Oy Yok!

SOLDER: YEREL SEÇİMLERE İLİŞKİN TAVRIMIZ Burjuvazinin Seçim Blokları Arasında Seçim Yapmaya Mahkum Değiliz, Oylar Dem Parti’ye, Oylar Sosyalistlere Türkiye, 14-28 Mayıs 2023 genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri akabinde 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimler için sandık başına gidiyor. AKP-MHP blokunun gerek milletvekili seçimlerinde gerekse Cumhurbaşkanlığı seçiminde elde ettiği sonuç, özellikle…

Yola Çıkıyoruz!

Dünya çapında kapitalist sistemin genellemiş bir krizle karşı karşıya olduğunun açık olduğu bir tarihsel döneme girdik. Bir yanda bir avuç insanın elinde muazzam bir servet birikimi varken, diğer yanda kitlesel yoksulluk, savaş, ırkçılık ve ekolojik yıkımı yaşıyoruz. Bunun karşısında dünyanın her yerinde aynı anda iççi sınıfı, daha iyi ücretler, daha…

Avrupa’da “Köylü Savaşları”: Köylü Direnişlerini Nasıl Ele Almalıyız?

Köylü isyanları, Avrupa Ortaçağının en karakteristik özelliklerinden bir tanesidir. Fransa’da 1358’de Jacquerie, İngiltere’de 1381 Köylü İsyanı, Bohemya’da 1420’lerdeki Hussit ve Taborit isyanları, Almanya’nın 1525 Köylü Savaşları… Liste devam eder. Marksist tarihçi Charles Tilly, bu isyanların modern isyanlara göre çok daha ilerlemeci, eşitlikçi ve özgürlükçü olduğunu ileri sürer. Aynı biçimde Engels…

Feminist Hareket ve Özgür Filistin İçin Mücadele

7 Ekim’den beri, yüzlerce gündür, ekranlarımızdan canlı yayınlanan bir soykırımı izliyoruz. Okulların ve hastanelerin bombalandığını, sivillerin toplu olarak öldürüldüğünü gördük. Gazze’de güvenli bir yer yok. İsrail devleti ve müttefiklerinin propaganda makinesi gerçekleri tamamen çarpıtıyor. Gazze’nin enkaza dönmesini ve binlerce insanın öldürülmesini “7 Ekim Hamas saldırısına karşı meşru müdafaa hakkı” olarak…

Sosyalist Sol Ne Yapmalı?

Türkiye halihazırda bir yandan çok derin bir sosyal kriz içinden geçerken, diğer yandan normal koşullarda Haziran 2023’te yapılması gereken seçim atmosferine de girilmiş durumda. Rejimin, özellikle de ekonomik krizden dolayı işçi sınıfında büyümekte olan yoksulluk ve buna bağlı olarak da hoşnutsuzluk karşısında erken seçime gitmek zorunda kalacağı kesin gibi görünüyor.…

“Yeşil” Enerji: Modern Kölelik ve Çevresel Yıkım

İngiltere’deki Johnson hükümeti, 2030 yılına kadar elektrikli araç şarj ağını genişletmeyi planlıyor: bu, halihazırda mevcut olan 250.000 noktaya her yıl 145.000 yeni şarj noktası ekleneceği anlamına geliyor. Bu şekilde, on yılın sonuna kadar araç trafiğinde fosil yakıtların kullanımının yasaklaması hedeflenen önümüzdeki dokuz yıl içinde bir milyon şarj noktasını aşmayı bekliyorlar. Biden yönetimi ise,…

Türkiye’de Kadının Durumu ve Kadın Hareketi

Türkiye’de son beş yıldır baskıların ayyuka çıktığı neoliberal muhafazakâr ve otoriter bir rejimin hakimiyeti bulunuyor. Çok iyi bilineceği gibi, bu, her şeyden önce kadınlar için çok zor. Kadınların bedenlerinin denetimi, neoliberal muhafazakarlığın temel unsurlarından bir tanesi. Bunun da kürtaj politikasından istihdam politikasına kadar çok farklı alanlarda izdüşümleri söz konusu. Ancak…

8 Mart’a Doğru Türkiye’de Kadının Durumu: Bir Bilanço

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlar daha çok çalışıp, daha az kazanıyor. Örneğin aynı eğitime sahip oldukları erkeklerden ortalama yüzde 20 daha az ücret alıyor. Kapitalizmin krizi derinleşirken, kadınların yoksullaşması da çok daha acımasız bir aşamaya gelmiştir. Artık en “gelişmiş kapitalist” ülkelerde dahi işsizlik maaşı, yoksul kadın ve çocukları kapsayan…

Yanılgıda Reform

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin, içerdiği söylem ve öneriler incelendiğinde strateji belgesinden ziyade bir itirafnameyi ifade ettiği görülmektedir. Keza 2019 Türkiye’sine ilişkin ortaya koyulan yol haritası, tarih boyunca süregelmiş ve kazanılmış evrensel hukuk ilkelerinin memlekette mevcut bulunan yargı düzenine ‘’ kazandırılmasını’’ kendisine hedef olarak belirlemiş gözükmektedir Mayıs 2019 tarihinde kamuoyu ile…

Direnişin Dansı: Capoeira

Capoeira, 1600’lü yıllarda ortaya çıkmış, Brezilya’da yaşayan Afrikalı kölelerin oynadığı bir oyun olup savunma sporu veya savaş sanatı olarak bilinmektedir. O zamanki köleler için ‘özgürlüğe giden yol’ olarak görülmüştür. Afrikalı kölelerin bir direniş şekli olarak ortaya çıkardığı bu oyun günümüzde de oynanmakta. Capoeira kelimesini duyduğumuzda çoğumuzun aklına “Güçlülerin Dünyası” adlı…