Avrupa’da “Köylü Savaşları”: Köylü Direnişlerini Nasıl Ele Almalıyız?

Köylü isyanları, Avrupa Ortaçağının en karakteristik özelliklerinden bir tanesidir. Fransa’da 1358’de Jacquerie, İngiltere’de 1381 Köylü İsyanı, Bohemya’da 1420’lerdeki Hussit ve Taborit isyanları, Almanya’nın 1525 Köylü Savaşları… Liste devam eder. Marksist tarihçi Charles Tilly, bu isyanların modern isyanlara göre çok daha ilerlemeci, eşitlikçi ve özgürlükçü olduğunu ileri sürer. Aynı biçimde Engels…

İklim Krizi Cehennemi -Önce Yangın, Sonra Sel

Sermayenin kar hırsı, hem makro ölçekte iklim değişikliği ile, hem de mikro ölçekte bunun etkilerini derinleştirmek suretiyle, yaşamlarımıza kastediyor. 2020 yılı itibariyle Türkiye’nin ekolojik ayak izi, ulusal biyolojik kapasitesini yüzde 100 aşıyor. 2018 verilerine göre Türkiye 196 ülke arasında atmosferi en fazla karbondioksitle kirleten 15 inci ülke konumunda.  Yangınlar Türkiye’de…

Türkiye’de Kadının Durumu ve Kadın Hareketi

Türkiye’de son beş yıldır baskıların ayyuka çıktığı neoliberal muhafazakâr ve otoriter bir rejimin hakimiyeti bulunuyor. Çok iyi bilineceği gibi, bu, her şeyden önce kadınlar için çok zor. Kadınların bedenlerinin denetimi, neoliberal muhafazakarlığın temel unsurlarından bir tanesi. Bunun da kürtaj politikasından istihdam politikasına kadar çok farklı alanlarda izdüşümleri söz konusu. Ancak…

8 Mart’a Doğru Türkiye’de Kadının Durumu: Bir Bilanço

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlar daha çok çalışıp, daha az kazanıyor. Örneğin aynı eğitime sahip oldukları erkeklerden ortalama yüzde 20 daha az ücret alıyor. Kapitalizmin krizi derinleşirken, kadınların yoksullaşması da çok daha acımasız bir aşamaya gelmiştir. Artık en “gelişmiş kapitalist” ülkelerde dahi işsizlik maaşı, yoksul kadın ve çocukları kapsayan…